Offshore-teollisuus

Offshore on kasvava teollisuudenala, kasvu tuo mukanaan tiukempia laatuvaatimuksia, kilpailua sekä yksilöidympiä tuoteratkaisuja. Offshore -projektit ovat tyypillisesti vaativia ja ainutkertaisia hankkeita, joiden suunnittelu ja toteutus on tehtävä erityisen huolella. Rajalliset huoltomahdollisuudet merellä sekä vaativat sääolosuhteet kuten kova pakkanen tuovat lisähaasteita projekteihin. Käytännössä kokemus, hyvä materiaalituntemus sekä ammattimainen tuotesuunnittelu ovat välttämättömiä. Suomessa offshore on napannut merkittävän...
Read more

Infrastruktuuri

Teknisen infrastruktuurin piiriin kuuluvat liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto sekä tietoliikenneverkot. Lisäksi infrastruktuuriin kuuluvat rakennukset, satamat, lentokentät sekä nykyiset sähköiset ohjelmistot ja palvelut ja näiden yhdessä muodostamat verkostot. Tämä varsin laaja teollisuuden ala vaikuttaa suoraan koko yhteiskunnan toimivuuteen. Yhden osa-alueen heikkous vaikuttaa koko muuhun ketjuun, joten alihankkijoilta sekä muilta toimijoilta edellytetääntäsmällisyyttä, tarkkuutta sekä modernia osaamista. Lehtosen...
Read more

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden elinehtoihin kuuluu kustannustehokkaat linjastot ja katkeamattomat tuotantoketjut sekä hygieeniasäädökset täyttävät tuotantotilat ja koneet. Ruostumattoman teräksen suosio elintarviketeollisuudessa perustuu kestävyyteen, helppoon puhdistettavuuteen, vähäisiin huoltokustannuksiin sekä täydelliseen kierrätettävyyteen. Myös muita materiaaleja kuten erilaisia muovisekoituksia käytetään paljon elintarviketeollisuuden sovelluksissa. Lehtonen Engineering toimittaa tarvittaessa mm. erilaiset linjastokokonaisuudet alusta loppuun suunniteltuina ja elintarviketeollisuuden kriteerit täyttäen. Myös konepaja toimittaa tuotteita teollisuuden...
Read more

Energiateollisuus

Energiateollisuus on alati kehittyvä ja innovatiivisia ratkaisuja vaativa teollisuuden ala. Tämä teollisuussektori vaatii edistyksellisiä, kustannustehokkaita ja energiatehokkaita ratkaisuja. Tärkeä kriteeri on usein myös ympäristöystävällisyys, sillä energiateollisuudessa ympäristön huomioiminen on osa yritysten toimintaperiaatteita. Lehtosen Konepajalla on laaja kokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä energiateollisuudesta. Asiakkaamme koostuvat perinteisten energiasovellusten tuottajista kuin uusiutuvien energiamuotojen yrityksistä....
Read more

Kaivosteollisuus

Tuloksellinen kaivostoiminta edellyttää jatkuvia investointeja koneistokapasiteettiin. Kaivostoiminta asettaa kovat vaatimukset kalustolle; massat ovat suuria, työstettävät materiaalit vaativat erinomaista kulutuksenkestoa ja toiminnallisuus pitää olla taattu hankalissakin paikoissa. Tarvittaessa uutta kalustoa ja vara-osia täytyy toimittaa nopealla aikataululla. Lehtosen Konepaja on menestyksekkäästi työskennellyt erilaisten kaivosteollisuuden yritysten kanssa jo pitkään ja tuntee sektorin konepajatarpeet erinomaisesti....
Read more

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus on laaja teollisuuden ala, joka tuottaa sekä raaka-aineita muille teollisuuden aloille että valmiita lopputuotteita. Yleisesti kemianteollisuuden ydinalueet liittyvät metsäteollisuuteen, maatalouteen, rakentamiseen, elektroniikkateollisuuteen, elintarvikehuoltoon sekä ympäristötuotteisiin. Uusimpana ydinalueena on biotekniikka. Kemianteollisuus vaatii mittatarkkoja ja yksilöityjä tuoteratkaisuja, joiden materiaalit on usein säädetty vastaamaan korkeimpiakin määräyksiä. Lehtonen tuottaa palveluita aina asiakaskohtaisesti ja pyrkii tuotteissaan maksimoimaan asiakkaan tuotannon...
Read more

Meriteollisuus

Merellä kestävyys ja turvallisuus ovat avainasemassa; ääriolosuhteissa on kestettävä jopa vuosikymmeniä joten laatu ja luotettavuus ovat alihankkijoiden tärkeimpiä kriteereitä. Merellä nopeus, kestävyys ja kantokyky ovat valttia, näiden saavuttamiseksi tarvitaan kehittyneitä ratkaisuja ja uusinta teknologiaa soveltavia tuotteita. Lehtosen Konepaja on toiminut meriteollisuuden parissa perustamisvuosistaan lähtien. Tarjoamme asiakkaillemme huippuluokan tietotaitoa ja kattavaa kokemusta alan vaatimuksista. Toimitamme sektorille...
Read more

Metalliteollisuus

Lehtonen toimii alihankkijana ja sopimusvalmistajana useille kansainvälisesti merkittäville metalli- ja teknologiateollisuuden vientiyrityksille. Valmistamme asiakkaan piirrosten mukaisia tuotteita osavalmistuksena ja kokonaistoimituksena sekä vaihealihankintana koneistaen asiakkaan omia aihioita. Metallialan asiakkaamme edellyttävät siistiä työnjälkeä, kustannustehokkuutta ja käytännöllisyyttä. Usein myös tyylikäs ulkonäkö on vaatimuslistalla. Lehtonen tarjoaa ratkaisuksi asiantuntevan ja tarkan työvoimansa, joka kykenee vastaamaan niin ulkonäöllisiin kuin toiminnallisiin vaatimuksiin....
Read more

Prosessiteollisuus

Alan tuotteet ovat tärkeä osa arkipäiväämme ja hyvinvointiamme. Esimerkiksi polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset, sahaustuotteet, lääkkeet, monet rakennusaineet ja muovit kuuluvat prosessiteollisuuden tuotteisiin. Puhuttaessa arkipäivän esineistä ja materiaaleista, tuotanto- ja kustannustehokkuus nousevat avainasemaan. Tästä syystä myös prosessiteollisuuden alihankkijoilla nämä vaatimukset korostuvat. Lehtosella vastataan prosessiteollisuuden haasteisiin kestävillä materiaaleilla, suunnitelmallisuudella sekä logistisilla toimintamalleilla.        ...
Read more

Puuteollisuus

Puu- ja sahateollisuus ovat Suomen metsäteollisuuden selkäranka. Havusahatavaraa tuotettiin vuonna 2004 vajaa 14 miljoonaa kuutiota ja vaneria reilu miljoona kuutiota. Valtaosa tuotannosta viedään ulkomaille. Suomi on maailman neljänneksi suurin havusahatavaran ja kuudenneksi suurin vanerin viejämaa. Saha- ja vaneriteollisuus tuottaa myös ensiasteen jalosteita kuten höylätavaraa, sormijatkettua sahatavaraa ja pinnoitettua vaneria. Toisen asteen jalosteita ovat valmiit puutuotteet:...
Read more

Paperiteollisuus

Paperi- ja selluteollisuus on yksi Suomen suurimpia vientialoja 8,2 miljardin euron vientituloillaan (2013). Paperin käytön vähentyessä  keksitään jatkuvasti uusia innovaatisia tapoja käyttää esim. sellua. Sekä nykyiset että nämä mahdolliset tulevat uudet valmistusprosessit vaativat nykyaikaista teknologiaa. Varsinkin paperiteollisuudessa prosessit ovat pitkälle automatisoituja ja suuri osa työtehtävistä on erilaisia valvontatehtäviä. Riskitilanteiden ja tuotannon seisokkien minimoimiseksi oikeat alihankkijat...
Read more