Paperiteollisuus

Paperi- ja selluteollisuus on yksi Suomen suurimpia vientialoja 8,2 miljardin euron vientituloillaan (2013). Paperin käytön vähentyessä  keksitään jatkuvasti uusia innovaatisia tapoja käyttää esim. sellua. Sekä nykyiset että nämä mahdolliset tulevat uudet valmistusprosessit vaativat nykyaikaista teknologiaa. Varsinkin paperiteollisuudessa prosessit ovat pitkälle automatisoituja ja suuri osa työtehtävistä on erilaisia valvontatehtäviä. Riskitilanteiden ja tuotannon seisokkien minimoimiseksi oikeat alihankkijat ja luotettavat työstökoneet ovat avainasemassa.

Lehtosen Konepajan yksi suurimmista asiakkaista on Metso, joka on keskittynyt mm. massa- ja paperiteollisuuden teknologiaratkaisuihin.