Prosessiteollisuus

Alan tuotteet ovat tärkeä osa arkipäiväämme ja hyvinvointiamme. Esimerkiksi polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset, sahaustuotteet, lääkkeet, monet rakennusaineet ja muovit kuuluvat prosessiteollisuuden tuotteisiin.

Puhuttaessa arkipäivän esineistä ja materiaaleista, tuotanto- ja kustannustehokkuus nousevat avainasemaan. Tästä syystä myös prosessiteollisuuden alihankkijoilla nämä vaatimukset korostuvat. Lehtosella vastataan prosessiteollisuuden haasteisiin kestävillä materiaaleilla, suunnitelmallisuudella sekä logistisilla toimintamalleilla.