Projektinhallinta

Lehtosen Konepaja - projektinhallinta

Hallitusti alusta loppuun saakka

Kustannustehokas ja tuottava työtapa edellyttää projektinhallintaa. Lehtosella projekti käynnistyy aina asiakkaan tarpeiden kartoittamisella ja mahdollisesti henkilökohtaisella tapaamisella. Selvitämme yhdessä tilaajan kanssa tuotteen vaatimukset, budjetin, käyttötarkoituksen ja esitämme vaihtoehtoisia etenemistapoja.

Projektinhallintaan kuuluu työnseuranta tuotannossa, aikataulun ja budjetin seuraaminen sekä vaiheraportointi asiakkaalle tarvittaessa. Valmis tuote toimitetaan asianmukaisesti asiakkaalle. Asiakaspalautteen avulla luomme asiakaskohtaisia toimintamalleja seuraavia projekteja varten.